SONS
Stowarzyszenie Operowanych Na Serce

Od 1995 roku przy Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego działa Stowarzyszenie Operowanych Na Serce (SONS) skupiające liczną rzeszę (ponad 600) pacjentów po operacjach serca,  jak również ich rodzin
i sympatyków krakowskiej kardiochirurgii. Prezesem Stowarzyszenia aktualnie jest Pan dr inż. Andrzej Miklasiński.

Celem Stowarzyszenia jest :

1. ustanowienie wzajemnych więzi pomiędzy byłymi pacjentami Kliniki a Kliniką, oraz byłych jej pacjentów pomiędzy sobą,

2. działania na rzecz stworzenia warunków do okresowej, wtórnej rehabilitacji kardiologicznej pacjentów po operacji serca i wielkich naczyń,

3. rozwijanie działań leczniczych i profilaktycznych w zakresie chorób serca.

Działalność Stowarzyszenia obejmuje:

- regularne (co 2 tygodnie) spotkania towarzysko-dydaktyczno-popularyzatorskie z udziałem lekarzy specjalistów : kardiologów,kardiochirurgów, dietetyków, rehabilitantów, psychologów,,

- możliwość wykonania badań labolatoryjno-diagnostycznych,

- wyjazdy wypoczynkowo-sanatoryjne i rehabilitacyjne dwa,trzy razy w roku,

- częste wycieczki krajoznawcze, zarówno krajowe, jak i zagraniczne,

- integracyjne wyjścia do teatrów , kina ,opery oraz na różnego rodzaju koncerty.

Stowarzyszenie działa przy ścisłej współpracy z lekarzami Kliniki.

Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie zaprasza do SONS pacjentów po operacjach serca i wielkich naczyń ,po zawałach i koronarografii a także chorych na serce i układ krążenia.

Siedziba SONS: Klinika Kardiochirurgii, Pawilon M-V, wejście B pok. 8 tel. 608 510 705; 12 614-25-83;
mail: a.miklas@poczta.fm lub sons@szpitaljp2.krakow.pl ,

www.kardiochirurgia.cm-uj.krakow.pl/sons

Cele Stowarzyszenia

Ustanowienie wzajemnych więzi pomiędzy byłymi pacjentami Kliniki a Kliniką ,oraz byłych jej pacjentów pomiędzy sobą
Działania na rzecz stworzenia warunków do okresowej, wtórnej rehabilitacji kardiologicznej pacjentów po operacji serca i wielkich naczyń 
Rozwijanie działań leczniczych i profilaktycznych w zakresie chorób serca.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

Inspirowanie i organizowanie ruchu stowarzyszeniowego byłych pacjentów Kliniki Kardiochirurgii w Krakowie

Współdziałanie z władzami, organizacjami instytucjami w działaniach zmierzających do zwiększenia: 
a/ liczby miejsc do leczenia i rehabilitacji w szpitalach uzdrowiskowych i sanatoriach,

b/ dostępności do aparatury diagnostyczno-leczniczej i sprzętu rehabilitacyjnego, 

Pomoc w zapewnieniu ośrodkom uzdrowiskowym merytorycznej współpracy ze strony krakowskich Klinik Kardiologii i Kardiochirurgii
Działalność popularyzatorską, publicystyczną i informacyjną upowszechniającą wiedzę
o chorobach serca, zapobieganiu im
Współdziałanie z organizacjami i instytucjami zajmującymi się podobnymi celami
Wspomaganie finansowe Kliniki Kardiochirurgii Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
w Krakowie i Fundacji „COR AEGRUM”
Gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych na cele statutowe

Zarząd Stowarzyszenia

Dr inż. Andrzej Miklasiński

Prezes Zarządu SONS

Mgr Jan Fabiański

V-ce Prezes Zarządu SONS

Maria Schwenk-Doniec

Sekretarz SONS

Krystyna Lubińska

 Krystyna Lubińska

 Skarbnik

Barbara Piątek

Główna Księgowa SONS

Mgr Almira
Działek-Miklasinska

Członek Zarządu

Lek. Zdzisława Kociołko-Snopkiewicz

Członek Zarządu

Jan Urbanik

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SONS

STATUT STOWARZYSZENIA

Satut Stowarzyszenia dostępny do pobrania w formacie PDF 

Galeria


Turnus rehabilitacyjny ŁAZY 2020


Turnus rehabilitacyjny ŁAZY 2021

Aktualności

ZAPROSZENIE
DO SONS

KALENDARZYK

WSPARCIE STOWARZYSZENIA

RAZEM DLA SERCA

PISMO DO MINISTRA ZDROWIA RP

NIEWYDOLNOŚĆ SERCA W POLSCE

NIEWYDOLNOŚĆ SERCA W POLSCE - RAPORT

Dyżury członków zarządu SONS
w siedzibie stowarzyszenia

Środy

godz. 11.00 ---13.00

Nie ma dyżurów w okresie wakacji w miesiącach Lipiec i Sierpień oraz obecnie w okresie PANDEMII. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny na n/wym numery telefonów: 608-510 -705, 609-485-578 oraz 662-771-128.

Zarząd SONS ze względu na trwającą nadal pandemię koronawirusa SARCoV-2 informuje, że cykliczne spotkania połączone z badaniami analitycznymi i wykładami są wstrzymane do odwołania. O ich wznowieniu poinformujemy oddzielnym specjalnym komunikatem. 

Kontakt

ADRES
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków
Klinika Kardiochirurgii,
Pawilon M-V, wejście B pok. 8 

KONTAKT
Email: a.miklas@poczta.fm , sons@szpitaljp2.krakow.pl 
Telefon: 608 510 705, 
12 614-25-83